BIZNES, KTÓREGO POTRZEBUJEMY

Tereny inwestycyjne Buska-Zdroju to ok. 10 hektarów gruntów doskonałych pod inwestycje o charakterze uzdrowiskowo-rekreacyjnym, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego oraz najważniejszych obiektów sanatoryjnych w mieście, które goszcząc rocznie ponad 60 tys. kuracjuszy, uchodzi za perłę polskich uzdrowisk. Od kilku lat, poprzez licznie podejmowane inicjatywy rozwojowe zamienia się ono z tradycyjnego zdrojowiska w nowoczesny kurort, którego podstawą jest nie tylko lecznictwo sanatoryjne ale także wellness, SPA i rozrywka.

mapka

Oferowane tereny charakteryzują się bardzo korzystnym położeniem, z uwagi na występujące tu naturalne wody lecznicze. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje się ich wykorzystanie pod zabudowę uzdrowiskową, pensjonatową lub budowę obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Są one także w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogi z nowoczesnym oświetleniem ulicznym w technologii LED. Warto dodać, że inwestor nie musi ponosić dodatkowych kosztów, ponieważ infrastruktura techniczna zastała zaprojektowana w sposób zapewniający pełny dostęp do mediów bez względu na lokalizację nieruchomości czy też podział gruntów. Umożliwi to organizację zaplecza oraz realizację wszelkich robót budowlanych bez ingerencji w pas drogowy.

TABLICA INFO RMACYJNA

Lokalizacja Południowa część woj. Świętokrzyskiego
Południowa część miasta Buska-Zdrój
Otoczenie Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Zdrojowego i części uzdrowiskowej Buska-Zdroju (najbliższe sanatorium:
Włókniarz, w niedalekiej odległości również sanatorium Marconi Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A oraz 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny).
Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Uchwała Nr XX/240/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008 r.
Przeznaczenie w PMZP UZ - tereny przewidziane pod zabudowę uzdrowiskową: sanatoria, obiekty uzdrowiskowe, obiekty zabiegowo-rehabilitacyjne, hotele SPA ZP/US - tereny zielone wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi: baseny wielofunkcyjne, aquaparki, parki rekreacyjno-sportowe, obiekty sportowo-rekreacyjne.
Zasady realizacji inwestycji wynikające z położenia w strefie A uzdrowiska M i n . powierzchnia działki: 2500m2 Udział terenów zielonych: 75% Max. wysokość zabudowy: 5 kondygnacji
Dachy: dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45O.
Dostępność komunikacyjna Dogodne połączenie z drogami:
DW 973 Busko-Nowy Korczyn-Tarnów
DW 776 Busko-Kraków
DK 73 Kielce-Busko-Tarnów
Uzbrojenie techniczne Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Linia kablowa oświetlenia ulicznego
Szczegółowe informacje Tel. 41 3705268 p. Paulina Bratek
www.umig.busko.pl/cms/inwestycje-gminne/tereny-inwestycyjne-w-strefie-uzdrowiskowej.html

Tereny inwestycyjne Gminy Busko-Zdrój zrealizowano przy udziale środków RPO WŚ 2007-2013 w ramach działania 2.4 „Tworzenie Kompleksowych Terenów Inwestycyjnych". Nr projektu WNDRPSW. 02.04.00-26-003/11 Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju. Całkowity koszt inwestycji: 6 989 807,80 zł, wartość dofinansowania: 4 018 374,15 zł.

Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A
Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A
Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A
Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A
Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A
Buskie tereny inwestycyjne - strefa A Buskie tereny inwestycyjne - strefa A   

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OBSZARU MIASTA BUSKO-ZDRÓJ - PLANSZA PODSTAWOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OBSZARU MIASTA BUSKO-ZDRÓJ - PLANSZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Uchwała XX/240/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój.