Minister Zdrowia decyzją z dnia 6 listopada 2008 r., w oparciu o przedstawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu ustalił dla uzdrowiska Buska-Zdrój następujące kierunki lecznicze:

  • Choroby ortopedyczno-urazowe
  • Choroby układu nerwowego
  • Choroby reumatologiczne
  • Choroby kardiologiczne i nadciśnienie
  • Osteoporoza
  • Choroby skóry

Kierunki lecznicze Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego na terenie uzdrowiska Busko-Zdrój.*


Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Reumatologia Neurologia Dermatologia i wenerologia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Kardiologia
1. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. + + + + +
2. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ z Zakładem Przyrodoleczniczym + + + + -
3. Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Sanatorium „Włókniarz" z Zakładem Przyrodoleczniczym. + + - + -
4. Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój" z Zakładem Przyrodoleczniczym + + + + -
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Rafał" z Zakładem Przyrodoleczniczym + + - + -
6.Sanatorium „Słowacki" z Zakładem Przyrodoleczniczym + + - + -
7. Sanatorium Uzdrowiskowe „Astoria" z Zakładem Przyrodoleczniczym + + - + -
8.Sanatorium „Zbyszko" z Zakładem Przyrodoleczniczym + - - + -

*(Na podstawie zbiorczej ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego uzdrowiska Busko-Zdrój prowadzonej przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska z dnia 3 października 2013 r.).