Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje Minister Zdrowia i Wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych, odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następujących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

 • Szpitala uzdrowiskowego;
 • Sanatorium uzdrowiskowego;
 • Sanatorium, szpitala uzdrowiskowego dla dzieci;
 • Zakładu przyrodoleczniczego;
 • Sanatorium, szpitala w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • Przychodni uzdrowiskowej.

Rodzaje świadczeń i usług leczniczych udzielanych przez sanatoria i szpitale uzdrowiskowe można podzielić na:

 • formy stacjonarne,
 • formy ambulatoryjne.

Wyróżniamy następujące zakresy leczenia:

 1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
 4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
 5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
 6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
 7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
 8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi dla leczenia:

 • w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ);
 • w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;
 • uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
 • ambulatoryjnego - do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

 • dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ);
 • dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;
 • dla leczenia ambulatoryjnego do 18 dni zabiegowych.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego – określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 14). W sytuacjach niejednoznacznych, lekarz wystawiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może zwrócić się do lekarza specjalisty w celu uzyskania opinii dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, po czym rozpatrzyć dany przypadek indywidualnie.

Od 1 października 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2013 poz. 931) obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Rozporządzenie stanowi, że:

„Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym".

Wszyscy pacjenci mają również możliwość skorzystania z formy leczenia uzdrowiskowego pełnopłatnego.

Szczegółowe informacje dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego znaleźć można na stronach internetowych oddziałów NFZ i Ministerstwa Zdrowia.


Źródła:
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013