Busko – Wełecz – Kameduły

18 km, ścieżka asfaltowa

Ścieżka rowerowa Busko-Zdrój - Wełecz - Kameduły (fot. Jarosław Kruk)Początek i koniec: Ścieżka rozpoczyna się i kończy, tworząc pętlę u zbiegu ul. Langiewicza i Szanieckiej w Busku-Zdroju.

Zasięg trasy: Trasa przebiega przez malownicze tereny Szanieckiego, Nadnidziańskiego i Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar, na którym ją zlokalizowano od zachodu zamyka administracyjna granica gminy Busko-Zdrój. Na północy zbliża się do miejscowości Kameduły, Nowy Folwark Mikułowie. Od południa trasa nie przekracza drogi wojewódzkiej biegnącej z Buska do Pińczowa. Na wschodzie ścieżka wchodzi w obręb miasta przekraczając drogę wojewódzką Busko - Nowy Folwark.

Atrakcje: W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajdują się 2 pomniki przyrody: sosna na szczudłach w Wełczu oraz trzydęby w Kamedułach. Na trasie zlokalizowano 4 zadaszone miejsca odpoczynku. Na zmęczonych rowerzystów oczekują ustawione tam stoliki i ławki. Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, odcinki usytuowane wśród pól i łąk oraz przejazd przez tereny leśne. Dzięki temu korzystanie z tej formy wypoczynku jest bezpieczne i komfortowe również dla rodzin z małymi dziećmi oraz dla osób starszych, niezbyt pewnie czujących się na rowerach.

Ścieżka rowerowa Busko-Zdrój - Wełecz - KamedułyŚcieżka rowerowa Busko-Zdrój - Wełecz - Kameduly (mapa)

Busko – Radzanów

3 km, ścieżka asfaltowa, oświetlona

Początek i koniec: Ścieżka łączy uzdrowisko z pobliskim Ośrodkiem Rekreacyjnym w Radzanowie.

Zasięg trasy: Ścieżka na długości 1269 m biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Tarnów.

Atrakcje: W okresie letnim w Radzanowie działa kąpielisko zorganizowane na zbiorniku rekreacyjnym o pow. 11 ha. Na terenie kąpieliska działa wypożyczalnia sprzętu oraz mała gastronomia a nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Wytrawnym turystom Radzanów oferuje również inne atrakcje, m.in. zespół dworski z XVIII wieku z łamanym polskim dachem gontowym. W skład dworu wchodzi park krajobrazowy z XVIII wieku.