Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Na terenie Gminy Busko-Zdrój zachowały się cmentarze, które wyznaczają ciągłość historyczną rodzin, pokoleń, ale także narodów i państw i stanowią istotny element kulturowy.

W 1978r. w Siesławicach na polu P. Józefa Komora ekipa archeologiczna kieleckiego Muzeum Narodowego odkryła na głębokości półtora metra bogato wyposażony zespół grobowy szybowo-niszowy kultury ceramiki sznurowej sprzed około czterech tysięcy lat, składający się z szybu i połączonych z nim trzech nisz wydrążonych w gliniasto-ilastym podłożu. W trzech podziemnych komorach grobowych z oddzielnymi włazami znaleziono sześć szkieletowych pochówków ludzkich - trzech mężczyzn i trzy kobiety. Nisze miały kształt eliptyczny, a wysokość ich wynosiła 85 cm. Wejścia z szybu do nisz miały kształt kolisty o średnicy 60 cm i były usytuowane na głębokości 110 cm od powieszchni pola. Przy szkieletach znaleziono trzy amfory, sześć misternie zdobionych pucharów glinianych, dwie siekiery i dwa noże krzemienne, topór kamienny oraz ozdoby z kości i miedzi.

Znalezisko to, jest najstarszym zachowanym cmentarzem w okolicy Buska-Zdroju.

Z epoki brązu pochodzą dwa kolejne cmentarzyska, odkryte na terenie miasta i w najbliższym sąsiedztwie.

Pierwsze z nich odkryte zostało w 1942r. na gruntach majątku Wysoczyzna (rozległy garb terenowy na zachód od obecnej ul. Dmowskiego). Właściciel działki wyorał, a następnie rozkopał grób, w którym obok szkieletu znalazł kilka monet. W 1958r. dzierżawca majątku Wysoczyzna dokonał kolejnych odkryć grobów. Archeolodzy, którzy przeprowadzili prace wykopaliskowe znaleźli m.in.: siekiery krzemienne, groty do strzał, gliniane puchary. Cmentarzysko datowane jest na XIVw. p.n.e.

Drugie cmentarzysko, obrządku ciałopalnego z kręgu kultury łużyckiej, odkryto w 1955r. we wsi Wełecz. Cmentarzysko datowane jest na X w. p.n.e.

Kolejnym cmentarzem zabytkowym, zlokalizowanym na terenie Gminy Busko-Zdrój jest cmentarz przy kościółku p.w. św. Leonarda. Cmentarz ten funkcjonował do końca XIXw., a ostatni pochówek miał miejsce 5 lipca 1892r. Wśród zachowanych kilkunastu nagrobków uwagę zwraca mogiła rodziny Rzewuskich, w której spoczywa m.in. Feliks Rzewuski - dzierżawca dóbr ziemskich i założyciel uzdrowiska w Busku oraz kamienny nagrobek Pawła Sołtyka, który zmarł w 1829r.

Obecny cmentarz parafialny powstał około 1860r. i usytuowany jest w rejonie ulic: Langiewicza i Szanieckiej. Niewiele historycznych nagrobków zachowało się do dnia dzisiejszego. Najstarsza zachowana mogiła na tym cmentarzu to mogiła 25 powstańców z grupy płk. Dionizego Czachowskiego, poległych w dniu 18 marca 1863r., w rejonie lasu wełeckiego w czasie bitwy pod Grochowiskami. Na szczególną uwagę zasługuje nagrobek powstańców styczniowych oraz nagrobek kpt. Andrzeja Brzuchala-Sikorskiego- kapelmistrza I Brygady Legionów Polskich, zmarłego 2 grudnia 1931r., a także monumentalny nagrobek braci Królów - członków PPS, uczestników wydarzeń 1905r., więzionych i prześladowanych przez carat.

Na terenie miasta Busko-Zdrój znajdują się również pozostałości cmentarza wybudowanego w 1917r. (w rejonie obecnej ulicy Prusa). Na cmentarzu spoczywa 167 żołnierzy rosyjskich i 37 austro-węgierskich. Po II wojnie światowej ulegał stopniowej degradacji. W 1989r. Zdzisław Osiński na wniosek przedstawicieli Austriackiego Czerwonego Krzyża wykonał i ustawił na cmentarzu krzyż. W północno-wschodniej części miasta, przy drodze do Zbrodzic, znajdują się również pozostałości cmentarza żydowskiego, powstałego w 1862r. Zdewastowany w 1944r. przez niemieckich żołnierzy. Na początku lat siedemdziesiątych ocalałe resztki nagrobków zostały zebrane w jednym miejscu, a teren cmentarza wyrównany. Obecnie cmentarz stanowi własność żydowskiej gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach.

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013