Do rejestru zabytków nie wpisuje się eksponatów wpisanych do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

Muzeum jest to instytucja kultury, która gromadzi, rejestruje, konserwuje i przechowuje oraz udostępnia publiczności w formie wystaw dobra i wytwory kultury w zakresie sztuki, wiedzy, przyrody oraz prowadzi działalność naukową, oświatową i popularyzatorską.

Muzeum stanowi skarbnicę historii regionu i narodu, jest owocem pasji ludzi zamieszkujących dane terytorium. Zbiór skatalogowany w danej instytucji, jest efektem wieloletnich często mozolnych zabiegów lokalnych instytucji, samorządów, towarzystw regionalnych i innych.

Na terenie województwa świętokrzyskiego działa 15 muzeów.

W Busku-Zdroju działa Muzeum Ziemi Buskiej, które jest instytucją kultury, mieszczącą się na ul. Mickiewicza 7 w Busku-Zdroju. Zasoby skatalogowane są w księgach inwentarzowych.

Muzeum co roku wzbogaca swoje zbiory, kupując nowe eksponaty (w 2007r. dokonano zakupu 203 muzealiów). Muzeum uzyskuje swoje eksponaty również dzięki prywatnym właścicielom, którzy przekazują zabytkowe przedmioty mające wartość kulturalną dla mieszkańców terenu Gminy Busko-Zdrój (w roku 2007 zostało przekazanych 3490 przedmiotów).

Liczba muzealiów w Muzeum Ziemi Buskiej w Busku-Zdroju. (stan z końca 2007r.)

Ogółem Sztuka Archeologia Etnografia Historia Militaria Numizmatyka Inne
Muzealia 3693 458 21 7 2832 221 90 64
Zakupy 203 98 - - 102 3 - -
Dary 3490 360 21 7 2730 218 90 64
Depozyt 138 106 32 - - - - -

Do najważniejszych eksponatów Muzeum Ziemi Buskiej należą:

 1. Plany miasta Busko-Zdrój, 52x70,5 cm z roku 1821 w języku polskim i rosyjskim. Odnowione przez konserwatorów Muzeum Narodowego w Kielcach. (Wymagają oprawy w ramy wg instrukcji konserwatora),
 2. Mapa Miasta Busko-Zdrój, 64x48 cm wykonana w czasie okupacji niemieckiej przez niemieckiego architekta,
 3. Mapa Polski „Hitlerowskie Obozy Koncentracyjne i ośrodki zagłady na ziemiach polskich w latach 1939-1945,
 4. Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792,
 5. Sztandar cechu piekarniczego z 1925r.,
 6. Sztandar I Żeńskiej Drużyny ZHP im. Emilii Plater przy Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju, ufundowany w 1930r.
 7. Kaseta wyłożona chlebem i zdobiona źdźbłami trawy wykonana przez więźnia w łagrze sowieckim w okolicach Swierdłowska za Uralem,
 8. Notes o wymiarach 21x14 cm, oprawiony materiałem z panterki niemieckiej, wykonany przez rotmistrza Krzewińskiego w łagrze sowieckim w okolicach Swiedłowska, w którym spisane są dane osobowe ponad 800 więźniów, przeważnie żołnierzy Armii Krajowej,
 9. Pasiaki więźniów obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen,
 10. Mundur lotnika Polskich Sił na Zachodzie, 301 i 304 Dywizjonu bombowego ( absolwenta gimnazjum i liceum w Busku-Zdroju),
 11. Pamiątki po Krystynie Jamroz, sławnej śpiewaczce operowej: dokumenty osobiste, portrety, stroje operowe, suknia recitalowa z kapeluszem, dyplomy i inne,
 12. Pamiątki po dr Szymonie Starkiewiczu twórcy Szpitala Dziecięcego „Górka": dokumenty, dyplomy, portrety,
 13. Pamiątki związane z Wojtkiem Belonem, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju, twórcą zespołu wokalno-muzycznego „Wolna Grupa Bukowina", poety, kompozytora: portrety, tomiki poezji, śpiewniki.