Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, zabytek ruchomy wpisywany jest na podstawie decyzji wydanej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela zabytku. Zabytek może być również wpisany na listę po wydaniu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie decyzji wydanej z urzędu, w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę.

Centralną ewidencję zabytków ruchomych prowadzi Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Najcenniejsze obiekty ruchome Miasta i Gminy Busko-Zdrój wpisane są do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Zabytki ruchome stanowią z reguły wyposażenie kościołów Gminy Busko-Zdrój.

Do rejestru zabytków ruchomych wpisane są następujące eksponaty:

Lp. Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie zabytków Ilość sztuk

1.

Chotelek

1. Ołtarz – gotycko-barokowy z 1527r., część główna gotycka z 1527r., nastawa barokowa z 2 połowy XVII w., w ołtarzu cztery obrazy: „Ukrzyżowanie”, obraz późnorenesansowy z 1624r., obraz Św. Mikołaja i obraz Św. Tekla, oba barokowe z 2 połowy XVII w. oraz obraz „Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina”- barokowy z 1 połowy XVIII w., a także dwie rzeźby: rzeźba Matki Boskiej i rzeźba Św. Ewangelisty - o charakterze późnogotyckim i cechach ludowych z XVIII w. 1
2. Ambona późnorenesansowa (manieristyczna) z XVII w. 1
3. Dekoracja malarska stropu nawy, renesansowa z połowy XVI w. 1
4. Obraz „Św. Antoni z Dzieciątkiem” – barokowy z 2 połowy XVII w. 1
5. Obraz „Św. Antoni z Dzieciątkiem” – barokowy o cechach ludowych z XVIII w. 1
6. Obraz „Matka Boska Częstochowska” z XIX w., o cechach ludowych, zapewne z XIX w. 1
7. Kropielnica o charakterze gotyckim z ok. XIX w. 1
8. Krucyfiks ścienny, późnogotycki z początku XVI w. 1
9. Rzeźba o charakterze barokowym z XVIII w. 1
10. Rzeźba neoklasycystyczna z XIX w. 1
11. Rzeźba neoklasycystyczna z XIX w. 1
12. Płyta nagrobna z Gostyńskich Gniewoszowej, która zmarła w 1630r. 1
2. Dobrowoda 1. Portal z początku XVI w., fasada zachodnia. 1
2. Portal z około 1525r. - prezbiterium ściana płn. 1
3. Portal, 1 połowy XVI w. - ściana płn. 1
4. Ołtarz główny z 2 połowy XVIII w. 1
5. Obraz „Ukrzyżowanie” z 2 połowy XVIII w. 1
6. Rzeźba „Matka Boska” z 2 połowy XVIII w. 1
7. Rzeźba św. Jana z 2 połowy XVIII w. 1
8. Ambona z 2 połowy XVIII w. 1
9. Obraz Chrystusa wśród apostołów z 2 połowy XVIII w. 1
10. Krucyfiks z połowy XVIII w. Na tęczy. 1
11. Zwornik, ok. 1524r., sklepienie pod chórem. 1
12. Chrzcielnica z początku XVI w., nawa główna. 1
13. Chrzcielnica z początku XVI w., nawa główna. 1
14. Epitafium J. Boboli dwukondygnacyjne z popiersiem, z ok. 1605r., nawa główna. 1
15. Epitafium S.D. Brzozowskiego, nawa główna. 1
16. Płyta nagrobkowa J. Boboli, ściana płn. pod amboną. 1
17. Relikwiarz z XVIII w., zakrystia. 1
18. Rzeźba anioła z połowy XVIII w., chór muzyczny. 1
19. Tabernakulum z XVIII w. 1
20. Rzeźba św. Jana Nepomucen z 2 połowy XVIII w., cmentarz kościelny. 1
21. Kapliczka przydrożna – 1665r., koło kościoła po str. zach. 1
3. Szczaworyż 1. Ołtarz o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
2. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
3. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
4. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
5. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
6. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
7. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
8. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
9. Obraz renesansowo-barokowy z początku XVIII w. 1
10. Obraz o charakterze barokowym z XVIII w. 1
11. Tabernakulum o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
12. Rzeźba o charakterze barokowym z 2 połowy XVIII w. 1
13. Ołtarz o charakterze barokowym z połowy XVII w. 1
14. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
15. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
16. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
17. Ołtarz o charakterze barokowym z XVII w. 1
18. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
19. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
20. Obraz o charakterze barokowym z 2 połowy XVII w. 1
21. Ołtarz o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
22. Rzeźba o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
23. Rzeźba o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
24. Obraz o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
25. Obraz o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
26. Ołtarz o charakterze neoklasycystycznym z XIX w. 1
27. Krucyfiks o charakterze neobarokowym z XIX w. 1
28. Rzeźba z epoki eklektyzmu, XIX w. 1
29. Obraz z epoki eklektyzmu, XIX w. 1
30. Ambona z epoki rokoko z XVIII w. 1
31. Konfesjonał o charakterze barokowym z XVIII w. 1
32. Chór muzyczny z epoki baroku, 2 połowa XVIII w. 1
33. Sztukaterie o charakterze renesansowym z XVII w. 1
34. Chrzcielnica o charakterze barokowym z XVII w. 1
35. Kropielnica o charakterze barokowym z XVII w. 1
36. Kropielnica o charakterze neobarokowym z końca XIX w. 1
37. Krucyfiks z 1 połowy XVIII w. 1
38. Krucyfiks o charakterze barokowym z XVIII w. 1
39. Krucyfiks o cechach ludowych z XIX w. 1
40. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
41. Rzeźba o charakterze barokowym z XVII w. 1
42. Epitafium o charakterze barokowym z 1676 r. 1
43. Tablica nagrobna o charakterze barokowym z 1633r. 1
44. Tablica nagrobna o charakterze barokowym z 1643r. 1
45. Tablica nagrobna z XIX w., z 1820r. 1
46. Tablica nagrobna z XIX w., z 1831r. 1
47. Tablica nagrobna z XIX w., z 1855r. 1
48. Tablica o charakterze barokowym z 1618r. 1
49. Monstrancja z 1 połowy XVIII w. 1
50. Puszka na datki z epoki klasycyzmu z XVIII w. 1
51. Kielich barokowy z 1 połowy XVIII w. 1
52. Kielich z epoki rokoko  z XVIII w. 1
53. Kielich z epoki rokoko  z 1755 r. 1
54. Kielich o charakterze barokowym z 1836 r. 1
55. Kielich z epoki neobarok  z 1898 r. 1
56. Krucyfiks z XIX w., z 1869r. 1
57. Krucyfiks z epoki neoklasycyzmu z 1870 r. 1
58. Krucyfiks z epoki neobarok z końca XIX w. 1
59. Krucyfiks z epoki neobarok z końca XIX w. 1
60. Pacyfikał o charakterze barokowym z 1 połowy XVIII w. 1
61. Krucyfiks z epoki baroku z 1815 r. 1
62. Relikwiarz z epoki gotyku z XV w. 1
63. Naczynie o charakterze barokowym z XVII w. 1
64. Ampułka z epoki eklektyzmu z XIX w. 1
65. Lampka o charakterze barokowym z 1700 r. 1
66. Świecznik z epoki neobarok z końca XIX w. 1
67. Świecznik z epoki neobarok z XIX w. 1
68. Zamek z epoki gotyku z XV w. 1
69. Ornat o charakterze barokowym z XVIII w. 1
70. Ornat o charakterze barokowym z XVIII w. 1
71. Ornat z epoki baroku z XVIII w. 1
72. Figura z epoki baroku z XVIII w. 1
4. Widuchowa 1. Ołtarz o charakterze barokowym z XVIII w. (ok. 1680r.) 1
2. Obraz o charakterze barokowym z XVII w. (ok. 1680 r.) 1
3. Krucyfiks o charakterze barokowym z XVIII w. 1
4. Kropielnica o charakterze barokowym z XVIII w. 1
5. Puszka na datki o charakterze neorenesansowy z 2 połowy XIX w. 1
6. Kielich mszalny  z 2 połowy XIX w. 1
7. Świecznik z epoki rokoko z 2 połowy XVIII w. 1
5. Janina 1. Ołtarz główny klasycystyczny z 1822r. 1
2. Krucyfiks o charakterze barokowym z XVIII w. 1
3. Rzeźba o charakterze klasycystycznym z XIX w. 1
4. Ołtarz o charakterze neoklasycystycznym z XIX w. 1
5. Płaskorzeźba o charakterze neobarokowym z XIX w. 1
6. Płaskorzeźba o charakterze neoklasycystycznym z XIX w. 1
7. Ambona neoklasycystyczna z XIX w. 1
8. Konfesjonał o charakterze neoklasycystycznym z XIX w. 1
9. Chrzcielnica o charakterze barokowym z XVII w. 1
10. Kropielnica o charakterze klasycystycznym z XIX w. (ok. 1822r.). 1
11. Kropielnica o charakterze klasycystycznym z XIX w. (ok. 1822r.). 1
12. Krucyfiks o charakterze neobarokowym z XIX w. 1
13. Obraz barokowy z 2 połowy XVIII w. 1
14. Monstrancja barokowa z 1 połowy XVIII w. 1
15. Puszka na datki o charakterze barokowym z połowy XVII w. 1
16. Kielich mszalny o charakterze barokowym z połowy XVII w. 1
17. Kielich mszalny o charakterze neorenesansowym z  XIX w. (ok. 1880r.) 1
18. Relikwiarz o charakterze klasycystycznym z 1 połowy XIX w. 1
19. Krucyfiks o charakterze klasycystycznym z 1 połowy XIX w. 1
20. Krucyfiks neoklasycystycznym z XIX w. (ok. 1870r.) 1
21. Krucyfiks neoklasycystycznym z XIX w. (ok. 1870r.) 1
22. Krucyfiks o charakterze neobarokowym z XIX w. 1
23. Krucyfiks o charakterze neobarokowym z 2 połowy XIX w. 1
24. Łódka na kadzidło o charakterze barokowym z 2 połowy XVIIIw. 1
25. Lampka o charakterze klasycystycznym z 1 połowy XIX w. 1
26. Paschał o charakterze barokowym z końca XVII w. 1
27. Świecznik o charakterze neobarokowym z końca XIX w. 1
© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013