INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Z TERENU GMINY BUSKO-ZDRÓJ WYTYPOWANYCH DO UJĘCIA
W GMINNEJ ORAZ WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 75, poz. 474) Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wytypował niżej wymienione obiekty do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przedmiotowy wykaz uwzględnia oprócz zabytków wpisanych do rejestru zabytków, również obiekty wymagające szczególnej ochrony ze względu na metrykę, wartość historyczną lub stylową, które winny być objęte taką samą ochroną jak obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Dokument do pobrania [ pdf ].