Siłownie zewnętrzne w Sołectwach

Bilczów – na działce gminnej

Gadawa – przy świetlicy wiejskiej

Galów – przy świetlicy wiejskiej

Janina – przy świetlicy wiejskiej

Kotki – na działce gminnej

Las Winiarski – przy świetlicy wiejskiej

Mikułowice – przy Przedszkolu „Bajkowe Wzgórze”

Młyny – przy świetlicy wiejskiej

Nowy Folwark – przy świetlicy wiejskiej

Oleszki - przy świetlicy wiejskiej

Ruczynów - przy świetlicy wiejskiej

Siesławice – na terenie rekreacyjnym Karabosy

Skotniki Duże – przy świetlicy wiejskiej

Słabkowice – na terenie Szkoły Społecznej

Szaniec – na terenie Zespołu Placówek Oświatowych

Wełecz – przy świetlicy wiejskiej

Widuchowa - przy świetlicy wiejskiej

Zwierzyniec – na działce gminnej

Żerniki Górne - przy świetlicy wiejskiej

Kameduły przy budynku po byłej Szkole Podstawowej

Siesławice – przy budynku Szkoły Podstawowej

Zbludowice – przy budynku Szkoły Podstawowej