logo RP

 

 

Wirtualny spacer został zrealizowany w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 7.2 - Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej
dla określonych obszarów.