Koło Gospodyń Wiejskich w OleszkachFormalnie Koło Gospodyń Wiejskich w Oleszkach powstało z inicjatywy dwudziestu mieszkanek sołectwa 4 października 2007r., ale aktywna działalność rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej w lutym 2007r. kiedy sołtysem została – Danuta Prędka. Zarząd Koła tworzą: Danuta Prędka, Elżbieta Lasia, Marta Lamentowicz. Bardzo szybko Panie z Oleszek podjęły decyzję by wykorzystać, wspólnie spędzany czas.

Głównym celem Koła Gospodyń Wiejskich stało się zaktywizowanie mieszkańców wsi do wspólnych działań na rzecz jej rozwoju. Koło po raz pierwszy publicznie wzięło udział w Dożynkach Gminnych zorganizowanych w Nowym Folwarku w 2007r. Wieś okazała się szczęśliwym miejscem dla Pań, ponieważ przygotowany przez Gospodynie stół dożynkowy został nagrodzony przez członków komisji konkursowej i zdobył pierwsze miejsce.

Koło Gospodyń Wiejskich ma wielu przyjaciół, którzy wspierają je w podejmowanych działaniach. Dobrą radą służą m.in.: Małgorzat Donoch i Aleksandra Imosa. Gospodynie z Koła są również założycielkami Stowarzyszenia „Przyszłość Oleszek". Czynnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Od 3 lat Gospodynie uczestniczą w Kiermaszach przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dożynkach Gminnych, czy Jarmarkach Osad Służebnych (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego), wystawach regionalnych (Sandomierz, Tokarnia). Biorą również udział w lokalnych festynach i uroczystościach. Panie z Koła można spotkać podczas Święta Ogórka, Święta Czosnku i Truskawki, Dnia Kobiet, spotkań Wigilijnych, a także Sylwestra. Z inicjatywy KGW od 2007r. Parafia Oleszki organizuje Dożynki Parafialne .

Koło Gospodyń Wiejskich w OleszkachWe wspólnym gronie Panie spotykają się raz w miesiącu, w sobotnie lub niedzielne popołudnia. Spotkania mają charakter organizacyjny. Tradycją spotkań stało się wyplatanie wieńcy, układanie piosenek dożynkowych oraz przygotowywanie przysmaków. Podejmowane przez Gospodynie zadania zdobywają uznanie nie tylko mieszkańców sołectwa, ale również mieszkańców Gminy o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnieniami. KGW zdobyło m.in.: pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze stoisko wystawowe podczas Dożynek Gminnych (Nowy Folwark, wrzesień 2007r.). Należy również zwrócić uwagę na udział Gospodyń z Oleszek w wojewódzkim finale konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo" na najlepszy produkt żywnościowy województwa świętokrzyskiego (Tokarnia, czerwiec 2008r.) Panie z Koła wiedza najlepiej „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi" (Busko-Zdrój, wrzesień 2009). Wiedzą również jak zachwycić uczestników podczas Dożynek Gminnych (Młyny, sierpień 2010).

Na początku działalności Koło finansowo wspierali sponsorzy. Pozostałe środki, które uzyskało KGW z Oleszek pochodziły z środków Unii Europejskiej w ramach projektu działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". W myśl powiedzenia „dobra gospodyni ,dom szczęśliwym czyni" Panie wszystkie środki pieniężne pozyskiwane z nagród i ze sprzedaży produktów wykorzystały jako wkład własny przy rejestracji Stowarzyszenia „Przyszłość Oleszek" oraz na zakup jednorodnych strojów dla członkiń i instrumentów muzycznych.

Działalność Koła z roku na rok nabiera tępa. Kolejnym celem jaki postawiły sobie Panie jest zgromadzenie środków na budowę budynku, w którym mogłaby mieścić się ich siedzibę, a który służyłby całej społeczności lokalnej. By tradycja pozostała żywa Gospodynie chętnie spotykają się z najstarszymi mieszkankami Oleszek podczas spotkań uczą się od nich dawnych sposobów przyrządzania tradycyjnych wiejskich potraw. Gospodynie mają nadzieję, że nie zabraknie im energii i samozaparcia by osiągnąć zamierzony cel i będą mogły zaprosić wszystkich do Oleszek na uroczyste otwarcie siedziby KGW i Izby Regionalnej.

Koło Gospodyń Wiejskich w OleszkachKoło Gospodyń Wiejskich w OleszkachKoło Gospodyń Wiejskich w Oleszkach