Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

logo

Gmina Busko-Zdrój informuje, że w dniu 25.08.2016r. Rada Miejska w Busku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XX/273/2016 o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój (PGN).

Przedmiotowy Plan został opracowany przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z
Umową dotacji nr 234/15 z dnia 21.10.2015.

W ramach przedmiotowej umowy Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych.

PGN to dokument strategiczny, w którym zostały wyznaczone kierunki działań służące niskoemisyjnemu rozwojowi gminy w perspektywie do 2020 roku w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii (w tym odnawialnych źródeł energii) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym, umożliwiającym beneficjentom z terenu Gminy Busko-Zdrój ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
oś. priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych
i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.

Uchwała Nr XX/273/2016 o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój (PGN).

Wersja przekazana do ponownej weryfikacji przez WFOŚiGW w Kielcach (z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez WFOŚiGW Kielce).

Poniżej zamieszczamy aktualne wersje:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój

logo

Po zakończonych konsultacjach społecznych Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój został przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach celem jego weryfikacji.

Poniżej zamieszczamy aktualne wersje:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój

Wyjaśnienie

W dniu 4 stycznia dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym i udostępniony na stronie internetowej www.busko.pl. W wyniku problemów technicznych zamieszczona wersja nieznacznie różni się od wersji poddanej do opiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Różnice nie dotyczą treści merytorycznej opracowania, a jedynie graficznego sposobu przedstawienia planu działań. W wersji konsultowanej opis działań zawarty jest w rozdziale 8, natomiast w wersji aktualnej znajduje się on w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik I do niniejszego opracowania. Do aktualnej wersji zostały włączone działania zgłoszone przez interesariuszy obecnych na szkoleniu w dniu 3 – 4 grudnia 2015r.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie definiuje sposobu postępowania w takich sytuacjach, jednak w zaistniałych okolicznościach przedłuża się termin konsultacji społecznych do dnia 27 stycznia 2016r.

Wersje aktualne

 

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój

Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój"

 

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej - wersje archiwalne

Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój - wersje archiwalne

Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój"

Wliknij w ulotkę aby przeczytać dalszą część.

urlop

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013