Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

logo

Prace nad projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dobiegły końca. Teraz czas na głos mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, które odbędą się już w styczniu 2016 roku.

Przypomnijmy, że w październiku 2015r. Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Na przedmiotowe zadanie Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie Umowy Dotacji w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych. Dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, gmina mogła zlecić wykonanie Planu krakowskiej firmie Consus Carbon Engineering.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN) to dokument o charakterze strategicznym, w którym określone są kierunki rozwoju gminy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza (np. CO2, pyłów), zmniejszenia zużycia energii w gminie oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Cele te są spójne z krajowymi i unijnymi wymaganiami w zakresie ochrony klimatu.

loga wfo

W sierpniu br. Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN). PGN to dokument strategiczny, który będzie wyznaczał cele w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków i urządzeń) i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Gospodarka niskoemisyjna nastawiona jest na realizację powyższych celów przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Realizacja jej założeń powinna przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu.

Plan ma na celu umożliwić w gminach skuteczne i efektywnie ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Jest dokumentem koniecznym przy pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 na zadania inwestycyjne w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

CO ZYSKA GMINA DZIĘKI PGN?

Korzyści wynikające z posiadania PGN to przede wszystkim dla samorządu dodatkowe pieniądze np. na inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli, modernizację systemu dystrybucji ciepła w gminie, inwestycje w niskoemisyjne środki komunikacji publicznej (np. uruchomienie komunikacji publicznej), czy rozwój infrastruktury rowerowej (np. budowa nowych ścieżek rowerowych). Zapisy w PGN mogą dotyczyć też wsparcia finansowego dla mieszkańców w zakresie np. wymiany kotłów i pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo wdrażanie działań zapisanych w Planie przyczyni się do: zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego gminy w dostawach energii elektrycznej i ciepła; wygenerowania oszczędności dla gminnej kasy dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej; redukcję emisji zanieczyszczeń i innych gazów (m.in. CO2), co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy oraz komfortu życia jej mieszkańców.

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW JEST NIEZBĘDNY

Opracowanie PGN wymaga dokładnej informacji na temat obecnej emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta. Do tego konieczne jest dokładne poznanie preferencji mieszkańców w zakresie rodzaju i wielkości zużycia paliwa wykorzystywanego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W ankiecie mieszkańcy będą pytani również o chęć wykorzystania w przyszłości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Ankietę można wypełnić elektronicznie za pomocą specjalnego FORMULARZA lub wrzucając do specjalnego pudełka ankietę papierową. Pudełka będą umieszczone w szkołach na terenie gminy (dokładna lista znajduje się na stronie www.busko.pl) oraz w Urzędzie Gminy Busko-Zdrój (ul. Mickiewicza 10).

Ankietyzacja mieszkańców potrwa do 23 września 2015 r.

Termin zakończenia prac nad projektem to grudzień 2015 roku. Opracowanie dokumentu jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Wykonawcą firma Consus Carbon Engineering. W ramach projektu planowane są konsultacje społeczne.

PGN Busko ulotka ankietyzacja

1. Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Al. Mickiewicza 22

2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju os. Świerczewskiego 17

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju os. Kościuszki 2A

4. Publiczne Przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju, os. Kościuszki 14

5. Publiczne przedszkole nr 3 w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 12

6. Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9

7. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 10

8. Szkoła Podstawowa nr. 2 w Busku- Zdroju, ul. Korczaka 13

9. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 13

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6

11. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju Mickiewicza 23

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013