Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Wyjaśnienie

W dniu 4 stycznia dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym i udostępniony na stronie internetowej www.busko.pl. W wyniku problemów technicznych zamieszczona wersja nieznacznie różni się od wersji poddanej do opiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Różnice nie dotyczą treści merytorycznej opracowania, a jedynie graficznego sposobu przedstawienia planu działań. W wersji konsultowanej opis działań zawarty jest w rozdziale 8, natomiast w wersji aktualnej znajduje się on w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik I do niniejszego opracowania. Do aktualnej wersji zostały włączone działania zgłoszone przez interesariuszy obecnych na szkoleniu w dniu 3 – 4 grudnia 2015r.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie definiuje sposobu postępowania w takich sytuacjach, jednak w zaistniałych okolicznościach przedłuża się termin konsultacji społecznych do dnia 27 stycznia 2016r.

Wersje aktualne

 

Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój

Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój"

 

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013