logo

Po zakończonych konsultacjach społecznych Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój został przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach celem jego weryfikacji.

Poniżej zamieszczamy aktualne wersje:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Prognoza oddziaływania na środowisko planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój