Wersja przekazana do ponownej weryfikacji przez WFOŚiGW w Kielcach (z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez WFOŚiGW Kielce).

Poniżej zamieszczamy aktualne wersje:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Gminy Busko-Zdrój