Profesor Krzysztof Bielecki Profesor Krzysztof Bielecki w 1966 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1988 roku, na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Rada Państwa, przyznała mu tytuł naukowy profesora. W swej karierze zawodowej pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz ordynatora i kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pełnił też rolę wykładowcy i konsultanta medycznego. Jest członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, a także zagranicznych organizacji: Worls Council of Enterostomal Therapy, European Society of Surgical Oncology, International Society of University Colon and Rectal Surgeons. Wykształcenie zdobył nie tylko w Polsce, ale i zagranicą: we Włoszech, Amsterdamie, Anglii, Niemczech, Szwecji.

Wyróżniony został szeregiem medali i nagród, a wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda I stopnia Ministra Zdrowia, Nagroda Burmistrza Warszawy, Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia. Swoje artykuły o tematyce zdrowotnej publikuje na łamach wielu naukowych wydawnictw.

W buskim środowisku lekarskim jest bardzo znanym i cenionym autorytetem. Chętnie występuje podczas konferencji „Dni Klinicznych Buska-Zdroju", będących jednymi z najbardziej prestiżowych zjazdów naukowych i szkoleniowych, z udziałem najwybitniejszych specjalistów środowiska medycznego na szczeblu ogólnopolskim.

Swym doświadczeniem zawodowym profesor dzieli się z młodszymi kolegami, kształtuje również nowe kadry medyczne na Ponidziu. Uczestniczy w zajęciach buskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego seanse muzykoterapeutyczne, stały się formą integracji mieszkańców Buska i kuracjuszy.

Według profesora muzyka jest najlepszą receptą na wszelkie bolączki.

Profesor Bielecki chętnie promuje Busko-Zdrój opowiadając o zaletach i walorach świętokrzyskiego kurortu. Zawsze uśmiechnięty, pogodny i serdeczny dla innych. Dusza towarzystwa, bawi anegdotami i doskonałymi dowcipami. Powtarza swym pacjentom, aby dużo się śmiali, byli dobrzy dla innych i dziękowali za życie. Zachęca osoby w „jesieni życia" aby nie przyznawały się do statusu emeryta, ale mówiły o sobie, że są stypendystami ZUS.

Profesor znany jest również z programów telewizyjnych, takich jak „Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz.

Pedagog, sympatyk, propagator i przyjaciel miasta i gminy Busko-Zdrój, związany jest z miastem i uzdrowiskiem od kilkudziesięciu lat szeroko promuje buski kurort i walory regionu. Aktywnie udziela się też na rzecz życia publicznego gminy Busko-Zdrój.

Biorąc pod uwagę zasługi Krzysztofa Bieleckiego dla Buska-Zdroju i regionu, w wymiarze kulturalnym, promocyjnym, turystycznym i ekonomicznym, radni postanowili nadać profesorowi honorowe obywatelstwo. Tytuł został wręczony 29 sierpnia 2015 r. podczas uroczystych obchodów Dni Buska-Zdroju.