Polityka europejska koncentruje się na promocji i ochronie swoich oryginalnych, posiadających ściśle określone pochodzenie geograficzne lub specyficzną jakość wynikającą z tradycyjnego sposobu wytwarzania produktów. Są one traktowane jako dobro wyjątkowe, dziedzictwo kulturowe całego kontynentu. Te produkty i opierające się na nich kuchnie narodowe czy regionalne to bardzo istotny element promocji turystycznej Europy, istotna część atrakcyjności turystycznej poszczególnych regionów.

Największym atutem produktów regionalnych i lokalnych jest ich specyficzna jakość, wynikająca z walorów klimatycznych, glebowych czy miejsca wytwarzania. Ponidzie było regionem biednym. Przepisy przekazywano sobie ustnie z pokolenia na pokolenie.

W kolejnych edycjach konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo" ponidziańskie produkty kulinarne uznano za typowe dla regionu.