Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do działań II modułu projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" współfinansowanego z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc Rozwojowa.

Kolejny rok realizacji projektu rozpoczął się wizytą studyjną w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 r. Celem spotkania było wzmocnienie efektów szkoleniowych z roku poprzedniego poprzez wygłoszenie seminarium na bazie lokalnego programu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój". Kontynuacją spotkania była wycieczka po obiektach technicznych sfinansowanych z dotacji w/w projektu stanowiących przykłady dobrych praktyk i mających na celu zainspirowanie gości z Chmielnika do projektowania i wdrażania podobnych rozwiązań na własnym terenie.

5-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Chmielnika gościła w Busku-Zdroju w dniach od 14 do 18 września 2014 r. Głównym celem wizyty było uruchomienie ostatniego działania w ramach projektu „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE"

W ramach w/w działania grupa szkoleniowa z Buska-Zdroju przeprowadziła 2-dniowe seminaria dla wyselekcjonowanych przedstawicieli chmielnickiej administracji i wodociągów. Dominującą tematyką instruktażu było wdrażanie najważniejszych unijnych aktów prawnych ukierunkowanych na ochronę środowiska wodnego, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG nakładających na kraje Wspólnoty określone obowiązki w wyznaczonej perspektywie czasowej.

Podczas szkolenia Chmielniczanie mieli okazję zapoznać się z drogą, jaką przeszła Polska na przykładzie Gminy Busko-Zdrój począwszy od przystąpienia do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poprzez gromadzenie dokumentacji hydrotechnicznej, budowlanej i koncepcyjnej do wniosku na dofinansowanie zewnętrzne aż po realizację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej.

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013