Poszukiwanie zewnętrznych możliwości finansowania współpracy międzynarodowej na lata 2014-2015 było tematem konferencji włodarzy i koordynatorów sieci miast bliźniaczych, które odbyło się w Szigetszentmiklós na Węgrzech w dniach od 26 do 28 kwietnia 2013.

W czasie spotkania postulowano utworzenie nowej sieci współpracujących ze sobą miast, złożonej z sześciupodmiotów reprezentujących środkowo-wschodnią część Unii Europejskiej tj.:Busko-Zdrój -Polska, Steinheim- Niemcy, Szigetszentmiklós - Węgry, Sveti Martin na Muri - Chorwacja, Gorna Oryahovica - Bułgaria oraz Gyergyoszentmiklós – Rumunia oraz dwóch krajów, które dopiero zmierzają do akcesji tj.: Kocani z Macedonii i miasto Chmielnik z Ukrainy.

Dyskutowano także nad kalendarzem wspólnych działań oraz możliwościami zdobycia pieniędzy z funduszy europejskich, które w znacznej mierze wspomogłyby organizację zaplanowanych imprez i wydarzeń. Specjalnym gościem konferencji był Vanni Resta, konsultant sieci miast bliźniaczych a także jeden z ekspertów programu grantowego Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli", który przedstawił koncepcję nowej edycji konkursu na lata 2014-2020 a także zapewnił swoją stałą współpracę na etapie pisania projektu grantowego.

Dla Gminy Busko-Zdrój będzie to już trzeci projekt wieloletni o zakresie ponadnarodowym, nigdy dotąd nie miał on jednak aż tak szerokiego zasięgu. Jak zwykle podstawą działań będą wielostronne spotkania obywateli na gruncie kulturalno- rozrywkowym, wymiany młodzieży, współdziałanie szkół i grup zawodowych a także stała współpraca ich samorządów w zakresie wdrażania standardów europejskich, tworzenia katalogu dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.