Delegacje samorządowców z ukraińskiego Chmielnika i węgierskiego Szigetszentmiklós towarzyszyły przedstawicielom Gminy Busko-Zdrój w tegorocznych obchodach Dni Miasta. Wszystko za sprawą rocznicy 10-lecia naszej współpracy, która rozpoczęła się 23 września 2003 roku.

To właśnie tego dnia radni miejscy podjęli decyzję w sprawie nawiązania współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw a ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Stefan Komenda popisał dwa porozumienia o współpracy tj. „Porozumienie o Miastach Bliźniaczych" oraz „Umowę pomiędzy terytorialnymi społecznościami Miasta Chmielnik obwodu Winnickiego (Ukraina) i Miasta i Gminy Busko-Zdrój województwa świętokrzyskiego (Polska) o partnerstwie i współpracy".

Kolejną ważną datą w naszej wspólnej historii był rok 2004 czyli rok akcesji Polski i Węgier oraz kilkunastu innych krajów do Unii Europejskiej. Pewnie wiele wspólnych imprez nie miałoby miejsca gdyby nie ten fakt. Odtąd mogliśmy bowiem zacząć korzystać z unijnych programów grantowych. I tak w roku 2008 przystąpiliśmy do realizacji projektu wieloletniego miast bliźniaczych w ramach programu „Europa dla Obywateli".

Trudno wymienić wszystkie zrealizowane projekty i spotkania. Warto na pewno wspomnieć wymianę doświadczeń strażaków, gospodyń wiejskich, artystów, uczniów czy sportowców a także władz samorządowych. Spotkania tak różnych grup społecznych zaowocowały nawiązaniem licznych znajomości i przyjaźni, wielkiej serdeczności, której doświadczyć można było podczas każdego z tych spotkań. Były to także doskonałe lekcje kultury, zwyczajów i historii innych narodów.

Wyrażając wolę kontynuowania współpracy ze społecznościami Chmielnika i Szigetszentmiklós Burmistrz Waldemar Sikora wręczył przybyłym gościom pamiątkowe grawertony, stanowiące symbol trwałości naszej przyjaźni.

Program wizyty:

Piątek 23.08.2013

Przyjazd i wspólna kolacja

Sobota 24.08.2013

  • Prezentacja inwestycji miejskich zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat połączony ze spacerem po rewitalizowanej części Buska.
  • Uczestnictwo w obchodach Dni Buska (przypomnienie historii współpracy zagranicznej, wręczenie pamiątkowych grawertonów i podziękowanie za dotychczasową współpracę)
  • Koncert zespołu Brathanki

Niedziela 25.08.2013

  • dyskusja na temat współpracy zagranicznej (prezentacja istniejących projektów, podsumowanie etapów wspólnego projektu do KE, plan działania na lata kolejne)
  • wycieczka „Słonecznym Ekspresem"
  • wizyta w hotelu „Słoneczny Zdrój" połączona z uroczystą kolacją pożegnalną.

Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej
Jubileusz X-lecia współpracy partnerskiej