Wspólny wniosek projektowy złożyły samorządy Buska-Zdroju i Chmielnika w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa 2014".

Projekt ma na celu wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej w taki sposób, aby uwzględniała ona główne założenia polityki ekologicznej Unii Europejskiej.

Sytuacja sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Chmielniku pozostawia wiele do życzenia.Duża awaryjność istniejących obiektów a także pilna konieczność rozbudowy sieci sprawiły, że samorząd Gminy Busko-Zdrój podjął starania pomocowe, które wpisują się w regulamin tegorocznej edycji konkursu MSZ.

Ogłoszenie zwycięskich projektów zaplanowano na luty 2014 roku.

Link: Polska pomoc rozwojowa 2014