Gmina Busko-Zdrój aktywnie zaangażowała się w tworzenie Świętokrzyskiej Platformy Współpracy Zagranicznej. Pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Platforma jest interaktywnym narzędziem służącym do dialogu podmiotów z całego województwa a także partnerów krajowych i zagranicznych na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw międzynarodowych. Jest również źródłem informacji na temat instytucji międzynarodowych, możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych i programów wspierających współpracę zagraniczną, ogłoszeń potencjalnych partnerów i td.

Platforma skierowana jest nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego ale także do uczelni, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, partnerów zagranicznych i innych. Wszystko po to, aby zbudować efektywną współpracę różnych środowisk na rzecz przedsięwzięć międzynarodowych.

Aby dołączyć do platformy wystarczy wejść na stronę www.spwz.e-swietokrzyskie.pl do czego zachęcamy wszystkich naszych partnerów zagranicznych.