Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Pomimo trudnej sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie Gmina Busko-Zdrój rozpoczęła realizację projektu pomocowego dla miasta partnerskiego Chmielnika z Obwodu Winnickiego, wdrażanego przy udziale środków z programu Polska Pomoc Rozwojowa 2014 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" złożony jest z dwóch modułów zaplanowanych na lata 2014 i 2015.

W toku realizacji są aktualnie 2 z 3 komponentów zaplanowanych na rok bieżący: staże zawodowe dla czwórki przedstawicieli Chmielnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego «Хмільникводоканал» zorganizowane przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju oraz zadanie praktyczne realizowane w kraju partnera i polegające na opracowaniu możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim. Zadanie o wartości 172 200 zł w całości sfinansowane jest z programu MSZ RP Polska Pomoc Rozwojowa.

Ostatnia część projektu zaplanowana na rok 2014 to wizyta studyjna w Chmielniku pod koniec września b.r., w czasie której odbędą się szkolenia wodociągowo-kanalizacyjne dla pracowników samorządu oraz branż związanych z gospodarką komunalną a także otwarty wykład na temat ochrony wód przygotowany z myślą o młodzieży szkolnej oraz mieszkańcach miasta.

Staże wodociągowo-kanalizacyjne

to przede wszystkim możliwość porównania jak gospodarka wodno-ściekowa działa w Chmielniku oraz w Busku, które z racji przynależności Polski do UE jest w stanie pozyskiwać znaczące wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych. To właśnie chęć przyjrzenia się tym mechanizmom przyciągnęła do Buska nie 3 jak zaplanowano, ale aż 4 osoby z Chmielnika, a wśród nich naczelnika tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągowego Volodymyra Zahikę, technologa oczyszczalni ścieków Valentyna Woytsitskyego oraz panie: laborantkę Mariję Poradiuk oraz księgową Lesię Zagikę. Od 5 maja mają oni okazję zapoznać się z pracą poszczególnych działów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zarówno w zakresie administracyjnym jak i praktycznym jego działalności.

- „Pobieranie próbek do analizy, diagnostyka laboratoryjna, udział w nadzorowaniu procesów zachodzących na oczyszczalni ścieków czy diagnozowanie awarii urządzeń to tylko cześć zadań praktycznych jakie przygotowaliśmy dla naszych gości" – mówi Anita Plesner, opiekun grupy, na co dzień kierownik oczyszczalni ścieków dla miasta Busko-Zdrój - „będą także wizyty we wszystkich obiektach należących do MPGK oraz w samej spółce a także wycieczki do zakładów komunalnych w pobliskich miejscowościach".

Na pytanie o zainteresowanie stażami odpowiada z uśmiechem – „Na początku bardzo stresowałam się tą praktyką, ponieważ jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, w dodatku bariera językowa... na szczęście okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Zarówno grupa jak i tłumaczka zaangażowana do pomocy w przeprowadzeniu staży to ludzie z dużą wiedzą merytoryczną, w dodatku bardzo sympatyczni, zgrani, zadają mnóstwo pytań i wszystko ich interesuje (...)"

Staże wodociągowo-kanalizacyjne zaplanowane są na 4 tygodnie i potrwają do 30.05.2014 r.

Opracowanie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim na Ukrainie, tak oficjalnie nazwano zadanie, z którym zmierzy się firma „Conseko-Safege" S.A. z Krakowa, wyłoniona do jego realizacji w drodze przetargu nieograniczonego.

- „To co innych odstraszało nas przyciągnęło" – powiedziała prezes firmy, Dominika Poprawska-Brudziana podpisując 6 maja 2014 r. umowę z Gminą Busko-Zdrój.

Rodziły się bowiem obawy, że sytuacja na Ukrainie całkowicie pokrzyżuje plany związane z koniecznością wykonania niektórych prac na terenie Chmielnika.

Zadanie, podobnie jak cały projekt podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym (rok 2014) wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia i zinwentaryzowania dokumentacji posiadanej przez Miasto Chmielnik oraz porównania ze standardami UE i wskazania brakujących pozycji, które należy uzupełnić biorąc pod uwagę bieżące procedury przy aplikowaniu o unijne środki finansowe. W drugim etapie (2015 r.) zaproponuje konieczną modernizację oraz możliwości rozbudowy tamtejszej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z określeniem jej zasięgu i najkorzystniejszego wariantu.

Warto przy okazji wspomnieć, że Chmielnik, podobnie jak Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym. Niestety stan gospodarki wodno-ściekowej różni się w tych miejscowościach drastycznie - spośród 28,5 tys. mieszkańców Chmielnika do wodociągu wciąż nie ma dostępu aż 10 tys. osób a z kanalizacji korzysta tylko 1/3 społeczności. Działania w zakresie pobudzania samorządu do wzmożonego zainteresowania tą problematyką wydają się więc być solidnie uzasadnione.

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013