Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

5-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Chmielnika gościła w Busku-Zdroju w dniach od 14 do 18 września 2014 r. Głównym celem wizyty było uruchomienie ostatniego działania w ramach projektu „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE"

W ramach w/w działania grupa szkoleniowa z Buska-Zdroju przeprowadziła 2-dniowe seminaria dla wyselekcjonowanych przedstawicieli chmielnickiej administracji i wodociągów. Dominującą tematyką instruktażu było wdrażanie najważniejszych unijnych aktów prawnych ukierunkowanych na ochronę środowiska wodnego, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG nakładających na kraje Wspólnoty określone obowiązki w wyznaczonej perspektywie czasowej.

Podczas szkolenia Chmielniczanie mieli okazję zapoznać się z drogą, jaką przeszła Polska na przykładzie Gminy Busko-Zdrój począwszy od przystąpienia do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, poprzez gromadzenie dokumentacji hydrotechnicznej, budowlanej i koncepcyjnej do wniosku na dofinansowanie zewnętrzne aż po realizację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej.

Kolejnym elementem wizyty był wykład na temat konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi a także zagrożeń związanych z niekontrolowanym zrzutem nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Miał on na celu przygotowanie partnerującej w projekcie Chmielnickiej Szkoły Ogólnokształcącej Nr 1 do przeprowadzenia otwartej lekcji ekologii dla lokalnej społeczności. Gmina Busko-Zdrój przekazała na ten cel także pomoce naukowe – symulator obiegu wody w przyrodzie oraz zestaw uczniowski do oczyszczania wody i ścieków a w ciągu najbliższego miesiąca zobowiązała się do wyprodukowania filmu dydaktycznego, który będzie stanowił uzupełnienie pozostałych elementów.

Zwieńczeniem wizyty studyjnej było robocze spotkanie pomiędzy partnerami projektu, przy udziale firmy Conseko Safege S.A. z Krakowa, która przygotowuje opracowanie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chmielnika. Inżynierowie zrelacjonowali swój pobyt na Ukrainie a także przedstawili diagnozę stanu technicznego tamtejszej infrastruktury. Dyskutowano m.in. o najpilniejszych potrzebach miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej a także o możliwościach pozyskania na ten cel funduszy zewnętrznych. Przebieg spotkania monitorowany był przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, które w ponad 80% dofinansowuje realizację projektu.

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013