Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do działań II modułu projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" współfinansowanego z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc Rozwojowa.

Kolejny rok realizacji projektu rozpoczął się wizytą studyjną w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 r. Celem spotkania było wzmocnienie efektów szkoleniowych z roku poprzedniego poprzez wygłoszenie seminarium na bazie lokalnego programu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój". Kontynuacją spotkania była wycieczka po obiektach technicznych sfinansowanych z dotacji w/w projektu stanowiących przykłady dobrych praktyk i mających na celu zainspirowanie gości z Chmielnika do projektowania i wdrażania podobnych rozwiązań na własnym terenie.

Uzupełniającą propozycją szkoleniową było seminarium na temat instrumentów finansowych Unii Europejskiej na inwestycje w przestrzeni publicznej zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i po włączeniu kraju kandydującego do struktur europejskich na przykładzie Buska-Zdroju.

W czasie wizyty goście i realizatorzy projektu spotkali się także z grupą projektową firmy Conseko Safege S.A. z Krakowa, która na potrzeby projektu przygotowuje koncepcję modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chmielnika. Inżynierowie przedstawili prezentację opisującą szczegółowo ich działania w roku 2014 a także przekazali stronie ukraińskiej jej efekty w postaci zestawu map wykonanych podczas pobytu na Ukrainie. Na koniec goście zwiedzili oczyszczalnię ścieków w Siesławicach a także obejrzeli film promocyjno-dydaktyczny pn. „Ochrona wód w Gminie Busko-Zdrój", który przy udziale różnych środowisk związanych z czystością i ochroną wód wyprodukowano pod koniec 2014 r.

Warto dodać, że w ubiegłym roku szkolenia skierowane były w przeważającej większości do przedstawicieli przedsiębiorstwa wodociągowego. Tym razem do Buska przyjechali głównie samorządowcy, odpowiedzialni za pozyskiwanie środków i realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

Celem bieżących działań jest nie tylko zapoznanie gości z unijnymi mechanizmami finansowymi, ale przede wszystkim zwiększenie szansy na skuteczny udział w konkursach grantowych, które wraz ze zbliżaniem się Ukrainy do Unii Europejskiej będą wspierać jej integrację i wyrównanie szans gospodarczych.

WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU
WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU WIZYTA STUDYJNA W BUSKU-ZDROJU