SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCHPrzedstawiciele trzech miast partnerskich: węgierskiego Szigetszentmiklós, niemieckiego Steinheim oraz ukraińskiego Chmielnika gościli w Busku-Zdroju w dniach od 27 do 31 sierpnia 2015 r. na zaproszenie Burmistrza Waldemara Sikory.

Najważniejszym punktem ich pobytu była konferencja, w trakcie której rozmawiano o stworzeniu nowej sieci miast oraz możliwości realizowania wspólnych przedsięwzięć przy udziale środków zewnętrznych grantowanych przez Komisję Europejską.

Każda z delegacji przygotowała m.in. prezentację na temat swojego miasta a także jego potencjału w zakresie gospodarki, turystyki, kultury i oświaty. Goście mieli także okazję aby przypomnieć sobie jak przebiegała współpraca miast partnerskich od roku 2003 aż do dziś.

Bardzo ważnym elementem spotkania było omówienie struktury nowego programu „Kreatywna Europa" (Creative Europe) oraz dwóch poddziałań programu „Europa dla Obywateli" (Europe for Citizens) opracowanych dla okresu programowania 2014-2020. Ostatnim etapem rozmów było wybranie lidera przyszłego projektu. Tę rolę przyjęła na siebie Gmina Busko-Zdrój.

Konferencji koordynatorów towarzyszył bogaty program towarzyszący, związany z odbywającymi się w tym czasie obchodami Dni Buska-Zdroju a także Dożynkami Powiatowymi w Pacanowie. Goście mieli również okazję zwiedzić miasto ekologicznymi pojazdami „Słonecznego Expresu" oraz naocznie ocenić buskie inwestycje i stopień wykorzystania przez nas dotacji unijnych.

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH
SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MIAST BLIŹNIACZYCH