Podsumowanie 2-letnich działań związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" było głównym celem wizyty, z jaką 7 września 2015 r. delegacja Gminy Busko-Zdrój udała się do miasta partnerskiego Chmielnika w Obwodzie Winnickim.

Członkowie delegacji na czele z burmistrzem Waldemarem Sikorą spędzili na Ukrainie cały roboczy tydzień. W tym czasie przeprowadzili liczne dyskusje panelowe jak i szkolenia dla pracowników samorządu, m.in. w zakresie konstruowania wniosków projektowych.

Istotnym elementem wizyty było przekazanie dokumentacji koncepcyjnej, stworzonej z myślą o rewitalizacji gospodarki wodno-ściekowej Chmielnika a także wdrożenie aplikacji EPANET 2.0, umożliwiającej pracownikom Przedsiębiorstwa „Chmielnikwodokanał" monitorowanie pracy sieci wodociągowej w zakresie takich parametrów jak: przepływy wody, zmiany ciśnień a także stężenia związków chemicznych.

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie ewaluacyjne, w trakcie którego pokazano chronologiczną prezentację zdjęciową wszystkich zrealizowanych działań oraz przedstawiono szczegółowy raport finansowo-rzeczowy w odniesieniu do zakładanych efektów projektu.

WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE
WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE WIZYTA STUDYJNA W CHMIELNIKU NA UKRAINIE