Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik – wew. 276
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – wew. 315, 277
Pracownia Serologiczna – wew. 291

Dział Diagnostyki Obrazowej
Dział Diagnostyki Obrazowej – wew. 260
RTG lekarski – wew. 261
USG lekarski - wew. 214
Pracownia Tomografii – rejestracja – wew. 350
Pracownia Tomografii – lekarski – wew. 351

Pracownia Endoskopii
Pracownia endoskopii – wew. 227