Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualnie realizowane inwestycje

Tytuł Projektu:

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria) Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria) Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)

Cel:

Wiodącą funkcją miasta jest funkcja uzdrowiskowa, dlatego też sprawą priorytetową jest stałe podnoszenie standardu usług uzdrowiskowych i okołouzdrowiskowych.
Busko-Zdrój w sposób szczególny powinno dbać o swój wizerunek, jako jeden z elementów przyciągających osoby przyjezdne – kuracjuszy i turystów. 

Zakres robót:

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria);
2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych o wodzie);
3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (przebudowa mostku i alejki parkowej łączącej zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju).

Tytuł inwestycji:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I –dokończenie robót”.

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót

Cel

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

Zakres robót

 1. Przebudowa 4 boisk piłkarskich obejmująca:
  a) przebudowę 3 boisk piłkarskich treningowych o nawierzchni trawiastej z systemem odwodnienia boisk, systemem zraszania oraz z wyposażeniem sportowym: bramki, chorągiewki narożne, ławka rezerwowych, tablica wyników.
  b) przebudowę boiska treningowego Nr 1 o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie w piłko-chwyty, trybuny, oświetlenie i odwodnienie boiska , wyposażenie sportowe: bramki, ławki, tablice wyników
 2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej, wyposażenie w trybunę, odwodnienie kortów wraz z drenażem, system zraszania, oświetlenie
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem boiska, wyposażenie w piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe do wszystkich boisk
 4. Budowa kortu do squasha
 5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni ok. 1248,10m2
 6. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
  - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni
  - wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej
  - wykonanie nowego ogrodzenia oraz murku oporowego od zachodniej strony stadionu
  - remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu
  - stabilizację skarpy
  - profilowanie skarpy za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
  - obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót
 7. Instalacje teletechniczne

Gmina Busko-Zdrój rozpoczyna kolejną ważną społecznie inwestycję. 15 maja 2020 r. Burmistrz Waldemar Sikora podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

Do końca stycznia 2021 r. ma tu powstać ośrodek, zgodnie z pomysłem Konrada Gęcy pn. „Centrum Dialogu, Inicjatyw Twórczych i Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Efemera”, który wygrał ogłoszony w 2016 r. konkurs pt. „Pomysł na Boczną”.

 Inwestycja na Bocznej Inwestycja na Bocznej

W ramach rozpoczynającej się inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania. Wybudowane zostaną przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Budynki zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną i hybrydową, centralne ogrzewanie oraz linię energii elektrycznej.