Do użytku oddano odcinek drogi Żerniki Górne – Zakupniki, wyremontowany w ramach funduszy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Droga została zniszczona przez nawalne deszcze w latach 2016-2017.

Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach

W ramach prac poszerzono koronę drogi, wykarczowano krzewy oraz odwodniono pas drogowy. Wykonano również przepusty, wyczyszczono rowy, utwardzono pobocza oraz zjazdy. Sama konstrukcja jezdni została przebudowana technologią głębokiego recyklingu. Aktualnie posiada podbudowę z kruszywa oraz 2 warstw nawierzchni bitumicznej.

Łączny koszt prac zamknął się w kwocie ponad 600 tys. zł, z czego 80% kosztów pokryła promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin.

Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach Remont drogi w Żernikach