Beata Borek

Beata BorekUrodziła się w Busku-Zdroju. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Tworzy w dziedzinie wikliny artystycznej, malarstwa i rysunku. Brała udział w ok. 40 plenerach malarskich, tkacko-wikliniarskich i fotograficznych oraz wystawach indywidualnych, konkursowych, zbiorowych i poplenerowych. Prowadzi kursy w dziedzinie wikliniarstwa dla nauczycieli i pracowników placówek kultury oraz warsztaty wikliniarskie dla młodzieży. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Jest współzałożycielem i członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” z siedzibą w Tarnobrzegu.

Piotr Kaleta

Piotr KaletaRodowity Busczanin. Zajmuje się fotografią artystyczną oraz filmem i fotografią reportażową. Przez wiele lat pracował jako instruktor w Buskim Domu Kultury. Z wykształcenia jest nauczycielem z ponad 20-letnim stażem zawodowym w placówkach oświatowych. Wielokrotne uczestniczył w Biennale Krajobrazu Polskiego (nagrody i wyróżnienia) w związku z czym zaliczany jest do tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego “Ponidzie” i plenerów fotograficznych przy współudziale Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Bogdan Władysław Kowalczyk

Bogdan Władysław KowalczykUrodził się w Zborowie koło Solca Zdroju. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Uzyskał też uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu: artysta plastyk w zakresie malarstwa. Oprócz malarstwa uprawia też rzeźbę. Brał udział w wielu wystawach malarstwa oraz dokonał wielu realizacji w zakresie konserwacji, renowacji zabytków i projektowania wnętrz. Jego prace znajdują się w zbiorach w kraju i za granicą: Niemczech, Szwecji, Francji oraz we Włoszech. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Prowadzi Pracownię Rzeźbiarsko-Malarską “ARTEMIS” (www.free.art.pl/artemis)

Leszek Kurzeja

Leszek KurzejaUrodzony w Wełczu w powiecie buskim. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziałach Malarstwa i Grafiki, które ukończył uzyskując dyplom z odznaczeniem. Zajmował się założeniami rzeźbiarskimi i rzeźbi. Dominującym tematem w malarstwie był  pejzaż i swoista dokumentacja niepowtarzalnego klimatu starej architektury. Uczestnik wielu plenerów. Był  autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Aktywnie uczestniczył w działaniach Związku Polskich Artystów Plastyków, którego był członkiem. Leszek Kurzeja zmarł 11 stycznia 2013 r.

Tamara Maj

Tamara MajUkończyła z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Pracuje w buskiej filii BWA w Kielcach - Galerii Sztuki „Zielona”. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Swoją twórczość artystyczną prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, konkursowych i poplenerowych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień m.in. nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój na Zdjęcie Roku „Busko-Zdrój portret miasta” 2010 r. Uczestniczyła w Dniach Polskich w Brukseli plenerową prezentacją twórczości przed Parlamentem Europejskim 1 maja 2004 roku. Swoje prezentacje miała także na Salone della Autonomic Locall Europa w Rimini i Specchii we Włoszech. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „WIKLINA”.

Stanisław Przodo

Stanisław PrzodoAbsolwent Studium Nauczycielskiego w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej, a następnie w Powiatowym Domu Kultury w Busku-Zdroju (obecne BSCK). W trakcie pracy zawodowej zajmował się prowadzeniem zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą oraz upowszechnianiem plastyki na terenie powiatu buskiego. Organizował przeglądy i wystawy sztuki ludowej i amatorskiej, twórczości dzieci i młodzieży, jest m.in. organizatorem Przeglądu Plastycznego „Ponidzie” a także licznych plenerów malarskich: „Barwy mojego miasta”, „Moje miasto i ja”, „Moje miasto w czterech porach roku”. Jest autorem wielu dekoracji scenicznych, okolicznościowych i plenerowych dla miasta oraz dekoracji i aranżacji pomieszczeń w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Bogdan Ptak

Bogdan PtakZ urodzenia Opolanin ale na stałe mieszka w Busku-Zdroju, gdzie kieruje Galerią Sztuki „Zielona”. Uprawia działalność artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Zajmuje się również grafiką wydawniczą. Bierze udział we wszystkich ważnych wydarzeniach artystycznych, jak wystawy środowiskowe i aukcje charytatywne. Swoją twórczość prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczył również z powodzeniem w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz Związku Polskich Artystów Plastyków (członek Zarządu o/Kielce). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Marek Wawro

Marek WawroUrodził się w Busku-Zdroju, ma tu też swoją pracownię letnią. Na stałe mieszka i tworzy w Kielcach. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, satyrę plastyczną, artvideo i fotografię. Swoje prace prezentował na ok. 35 wystawach indywidualnych, wielu zbiorowych w kraju i za granicą, oraz uczestniczył w licznych plenerach artystycznych. W latach 1983-1987 prowadził Galerię Oranżeria w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Od 1990 roku brał udział w wystawach prezentacji środowiska plastycznego „Przedwiośnie”, gdzie był 15 krotnie nagradzany w tym 3 krotnie otrzymał Grand. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. (www.marekwawro.eu)

Barbara Wnuk–Spirowska

Barbara Wnuk–SpirowskaUkończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach w dziedzinie ceramiki artystycznej, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a studia podyplomowe z plastyki ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Brała udział w wystawach zbiorowych w Warszawie, Krakowie oraz Busku. Jako nauczycielka plastyki jest promotorką wielu młodych talentów. Jej wychowankowie osiągają znaczące miejsca w konkursach plastycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Animatorka wydarzeń plastycznych na terenie Buska-Zdroju.

Marian Żywczyk

Marian ŻywczykUrodził się w Łyczakowie. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.   Pracował w biurach projektowych w Kielcach, był też architektem powiatowym i rejonowym w Busku-Zdroju. Obecnie jest na emeryturze zajmując się gł malarstwem oraz fotografią. W przeszłości jego zainteresowania były jednak znacznie szersze: m.in. drzeworyt, linoryt, rzeźba w drewnie i witraże. W sprawach sztuki korzystał z uprzejmości profesorów Ludomira Śleńdzińskiego, Wiktora Zina, Krystyny Wróblewskiej i Jadwigi Horodyskiej. Indywidualne nauki pobierał także u Tadeusza Brzozowskiego w Muzeum Szołajskich w Krakowie. Obecna twórczość akwarelowa jest efektem dawnych nauk i dzisiejszych zainteresowań. Od 2008 roku należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.