REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY BUSKO-ZDRÓJ

prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.z2012r., poz.189)


Nr. wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikajaca ze stautu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

 

 

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

 

 

Oznaczenie podmiotu
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

 

 

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 

 

1.

29 czerwca 1995 roku

Buskie Samorządowe Centrum Kultury
w Busku-Zdroju

BSCK

al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

Gmina
Busko-Zdrój

-

Uchwała Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju

Uchwała Nr XIX/255/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju

2.

30 październik 2008 roku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju

M-GBP

os. Świerczewskiego 17, 28-100 Busko-Zdrój

Gmina
Busko-Zdrój

-

Uchwała Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. W sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju

Uchwała Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. W sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju