Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

logotypy ngo gmina b z

W Busku-Zdroju, mieście wybranym przez Komitet ds. Wyboru Projektów do II etapu Programu „Rozwój lokalny” trwają intensywne prace nad przygotowaniem wniosku, w których to towarzyszą doradcy i eksperci Związku Miast Polskich.

Pomysły na Busko-Zdrój Pomysły na Busko-Zdrój

Przeprowadzono szereg spotkań i zrealizowano I etap procesu przygotowawczego. Zostały powołane Zespoły: Roboczy, Sterujący oraz Rada Rozwoju składające się z kadry zarządzającej i przedstawicieli UMiG Busko-Zdrój, przedstawicieli kluczowych interesariuszy, lokalnych liderów i autorytetów. Wśród nich znaleźli się mi.in. przedstawiciele biznesu, polityki, duchowieństwa czy lokalnych organizacji pozarządowych. Została wykonana Samoocena instytucjonalna jednostki samorządowej - metodą PRI, która pokazała na jakim etapie rozwoju instytucjonalnego znajduje się Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Dokonano również mapowania interesariuszy - zarówno Użytkowników miasta, jak również Dostawców usług pod kątem wpływu oraz zaangażowania na realizację programu rozwoju miasta.

Badania zostały przeprowadzone również w przestrzeni miejskiej. Pozyskano opinie młodych mieszkańców miasta - przy współpracy z dyrektorami Publicznych Szkół Podstawowych oraz dyrektorami Szkół Ponadpodstawowych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju. Zrealizowano badanie ankietowe dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ostatnich klas szkół średnich. Dzięki temu Zespół Roboczy uzyskał bardzo ciekawe wyniki.

Przy zaangażowaniu narzędzi ZMP przeprowadzono wśród przedsiębiorców badanie ankietowe, dotyczące oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Busku-Zdroju. Dodatkowo odbyły się rozmowy eksperckie z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych. Informacje uzyskane z tych badań umożliwiły poznanie planów rozwojowych oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co na dalszym etapie prac pozwoli na zidentyfikowanie obszarów wymagających współdziałania z samorządem. Wykonano także kompleksową analizę dostępnych danych tj.: danych własnych Gminy, danych GUS, US.

Odbyły się badania fokusowe: liderów samorządowych oraz liderów lokalnych. Wśród nich znaleźli się mi.in. przedstawiciele biznesu, polityki, duchowieństwa oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu przeprowadzenie dyskusji, która była ważnym źródłem informacji przy opracowywaniu diagnozy miasta. Odbyło się również spotkanie z ekspertem strategicznym Związku Miast Polskich - Januszem Szewczukiem, znakomitym fachowcem o ogromnej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, specjalistą z zakresu narzędzi do analiz danych. Za pośrednictwem opracowanego przez siebie narzędzia, dokonał on analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Busko-Zdrój w okresie minionych 20 lat.

Pomysły na Busko-Zdrój Pomysły na Busko-Zdrój

Są to tylko niektóre ze zrealizowanych już działań. Wszystkie zebrane dane są niezbędne do opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiących element Kompletnej Propozycji Projektu. Kolejnym krokiem będzie podsumowanie diagnozy Buska-Zdroju i dialog z mieszkańcami o wizji i przyszłości miasta. Celem całego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców. Szczegółowe działania i propozycje będą ustalane podczas planowanych konsultacji społecznych.

W odniesieniu do wymogów przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego dotyczących szerokiej partycypacji społecznej oraz ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w tym braku możliwości bezpośredniego kontaktu, w celu włączenia Państwa do wspólnych działań projektowanych zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po zaakceptowaniu, maja szansę na zamieszczenie w opracowywanych dokumentach a w przyszłości na realizację.

Przedmiotową „KARTĘ ZGŁOSZENIA POMYSŁU – BUSKO-ZDRÓJ” można wypełnić on-line pod adresem www:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZfnJStutkwJEgWgZTT5JCtxUQ1VLUzUzRzhPRzhMTktSS0tSS1lONElSVy4u

Link do strony będzie również dostępny na stronie UMiG Busko-Zdrój: https://www.umig.busko.pl/ w zakładce DZIAŁANIA GMINY/Fundusze norweskie i Fundusze EOG.

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 7 kwietnia 2020 r.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ,
PONIEWAŻ NIE MA ZŁYCH POMYSŁÓW,
SĄ TYLKO NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI!!!