Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider
LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa 27.08.2020r. Grupa mieszkańców
2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Młyny
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Dobrowody
4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 28.08.2020r. Organizacja: OSP w Mikułowicach
6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
7. By sport wybrzmiewał pełna mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Zbrodzice
9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Mikułowice

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].