Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

INFORMACJA 

Urząd Stanu Cywilnego uprzejmie informuje, że od dnia 19 października 2020 roku sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej załatwiane będą następująco:

  1. składanie wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego osobiście lub drogą pocztową, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem USC , nr telefonów: 41 370 52 44; 41 370 52 45,
  2. rejestracja zgonu, po uprzednim kontakcie telefonicznym, nr telefonu: 516 076 769
  3. wydawanie dowodów osobistych odbywa się na bieżąco, po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 26
  4. składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i zaświadczeń odbywa się poprzez wrzut do pojemnika znajdującego się w Urzędzie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 26
  5. składanie wniosków z zakresu działalności gospodarczej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 54 
  6. Urząd Stanu Cywilnego nie potwierdza profilu zaufanego.