Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Są pieniądze na nowe inwestycje30 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i burmistrz Waldemar Sikora podpisali umowy na dwa nowe zadania inwestycyjne realizowane w gminie: „Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój” oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Pierwsza z wymienionych inwestycji pozwoli na budowę bezpłatnych i ogólnodostępnych ścieżek rowerowych na terenie miasta o łącznej długości 12 km. W ramach zadania powstaną dwukierunkowe ścieżki, ciągi pieszo rowerowe oraz wypożyczalnia rowerów wraz z infrastrukturą i parkingami rowerowymi. W celu wprowadzenia bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu przebudowane będą skrzyżowania na trasie planowanych ścieżek. Nowe trasy zostaną połączone z istniejącymi ścieżkami.

Inwestycja wpłynie na poprawę atrakcyjności uzdrowiskowo-turystycznej gminy Busko-Zdrój oraz na zmniejszenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Nowe ścieżki mają również zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z rowerów jako ekologicznego i energooszczędnego środka transportu. Ruch rowerowy nie będzie odbywał się już po ulicach czy chodnikach.

Całkowity koszt projektu to kwota 14 429 619, 17 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 7 785 462, 53 zł.

Drugą inwestycją jaką w najbliższym czasie będzie realizować gmina Busko-Zdrój jest budowa mikroinstalacji prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej. Na dachach 276 budynków mieszkalnych zamontowane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dla każdego budynku będą przygotowane indywidualne opracowania projektowe. Instalacje generować będą energię ze słońca. Efektem tej inwestycji będzie redukcja zanieczyszczeń, a tym samym poprawa jakości powietrza. Projekt obejmie mieszkańców miasta i gminy, w tym gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. Rozpoczęte zostaną procedury przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru, a w IV kwartale br. gmina wystosuje imiennie do wszystkich osób objętych projektem pisma ze szczegółowymi informacjami w zakresie realizacji inwestycji.

Koszt zadania to 5 705 944,11 zł, a kwota dofinansowania wynosi 2 998 665,32 zł.

EHR

 

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013