Wieś od 1231 roku była własnością Dzierżka i Marka herbu Janina. Stąd wzięła się nazwa wsi. Od 1244 roku stała się własnością szpitala w Zagości. We wsi znajduje się zabytkowy, pochodzący z 1822 roku Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wraz ze zlokalizowaną w jego pobliżu dzwonnicą oraz cmentarzem. Kościół stoi w miejscu wcześniejszego, drewnianego z XVII wieku. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się późnobarokowy krucyfiks.