Szlak żółty: Busko-Szaniec (8,3km)Szlak rozpoczyna się na węźle szlaków przy ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju. Ruszamy wspólnie ze szlakiem niebieskim na północ, w stronę kościoła NPNMP. Przechodzimy ul. Staszica, następnie w lewo w ul. Sądową, dalej prosto przez teren „Glinianek” [0,4 km], i w prawo w ul. Langiewicza. Obok cmentarza [0,8km] docieramy do ul. Dmowskiego [1,1 km], będącej obwodnicą Buska. Szlak niebieski skręca w lewo, ale my dalej prosto ul. Langiewicza, zgodnie ze znakami ścieżki rowerowej. Po ok. 100 metrach od skrzyżowania, za myjnią samochodową w prawo, w drogę gruntową (dz. nr 232). Mijamy z lewej zakłady Metal-Kop i po ok. 500 metrach docieramy do stawów PZW [1,8km].

Przechodzimy groblą (na dz. nr 114) i w dół do drogi biegnącej wzdłuż lasu, którą przekraczamy i wchodzimy na leśną ścieżkę. Idziemy przez Las Mikułowski i kierujemy się na północny-zachód leśnymi duktami i docieramy do ścieżki rowerowej [3,5km]. Wychodzimy z lasu i od ścieżki rowerowej polną drogą ozn. nr 162/13 o długości 720 metrów, na końcu której w prawo (przysiółek Włodarka) wchodzimy na drogę nr 573, którą po 150 metrach w prawo w drogę utwardzoną nr 583, która po ok. 400 metrach dociera do szosy asfaltowej Mikułowice – Nowy Folwark-Kameduły, ozn. nr 658 [4,8 km]. Tutaj w prawo w kierunku widocznego w odległości ok. 40 metrów przystanku PKS (Mikułowice - Kolonia Zachodnia). Po ok. 100 metrach, za kamiennym ogrodzeniem w lewo w drogę utwardzoną o nr 681 (w dół przez przysiółek Norty), następnie przez dz. nr 864, a potem na przysiółku Wymysłowa (Pod Norty) [6,7km] drogą nr 747, która biegnąc u stóp Góry Zwierzyńskiej doprowadza do przysiółka Kurzejów [7,6km]. Po osiągnięciu drogi asfaltowej, wspólnie ze szlakiem zielonym dochodzimy do centrum Szańca [8,3km].

Koniec/początek szlaku obok Gminnego Ośrodka Kultury.