Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Rada Miejska w Busku-Zdroju liczy 21 radnych.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miejskiej zasiadają (alfabetycznie):

 1. Bogdan Błaszczyk – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
 2. Robert Burchan – Przewodniczący Rady Miejskiej
 3. Radosław Ciepliński – Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej
 4. Witold Gajewski
 5. Marek Gręda
 6. Magdalena Konieczna-Różycka
 7. Janina Borto
 8. Anna Lach
 9. Teresa leszczyńska
 10. Jacek Lewicki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych
 11. Justyna Nurek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 12. Jan Ozgowicz
 13. Danuta Prędka
 14. Artur Prędki
 15. Jerzy Służalski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 16. Łukasz Szumilas
 17. Jerzy Szydłowski
 18. Jacek Wach
 19. Barbara Wielgo – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej
 20. Lucyna Wojnowska - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 21. Artur Zwierz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Informacje o dyżurach radnych: https://www.umig.busko.pl/rada-miejska-top-menu/sklad-rady-miejskiej.html