Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej, materiałów informacyjnych. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza, przedstawicieli Urzędu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Urzędu, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji samorządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 5200, adres e-mail urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się z skontaktować telefonicznie: 41 370 5260 lub w formie pisemnej adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej Urzędu.
  5. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.
  6. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Osoby, które nie wyrażają zgody, powinny zgłosić się do Urzędu w celu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  9. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.