Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym o gr. 16 cm;
 • docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą o gr. 26 cm;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm;
 • wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 • demontaż krat;
 • renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni;
 • renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - ułożenie kostki betonowej;
 • renowacja okładziny z płytek (100% spoinowanie);
 • remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Wartość końcowa robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła ponad 260 tys. złotych.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji inwestycji - maj 2020 r.

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach
Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach