Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część rewitalizacyjna

Tytuł inwestycji:

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”  Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zielone na terenie parku tzw „Małpi Gaj” zlokalizowany w rejonie ulicy Rokosza i ulicy Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju o powierzchni łącznej 52 317,00 m2 tj. 5,2317 ha.

Zakres robót

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”;
 • wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej,
 • wykonanie pomostu w formie ciągu komunikacji pieszej o nawierzchni z deski betonowej;
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej;
 • wykonanie wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych oraz opraw oświetlenia parkowego wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego z montażem szafy sterującej i przebudową istniejącego złącza;
 • wykonanie utwardzenia terenu pod siłownię zewnętrzną o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Wartość zadania wyniosła 1 763 583,70 zł brutto.

Termin realizacji

Inwestycja realizowana w latach 2018/2019

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część zieleni

Tytuł inwestycji:

„Zagospodarowanie terenów zielonych parku Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie terenów parkowych i zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, które uległy zdegradowaniu i zniszczeniu podczas rozbudowy infrastruktury komunalnej oraz w wyniku dynamicznego zurbanizowania miasta.

Zakres robót

W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zieloni parku tzw ,,Małpi Gaj” zlokalizowanego w rejonie ulicy Rokosza i ul. Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
 • zamontowanie małej architektury: ławek, stojaków rowerowych, karmników i budek dla ptaków oraz koszy na śmieci;
 • wykonanie zieleni poprzez nasadzenia wielogatunkowego drzewostanu i krzewów oraz bylin ozdobnych w tym: miskant chiński, kostrzewa owcza, liliowiec ogrodowy (Stella doro, Chicago), kłosówka miękka, sporobolus różnołuskowy, aster gawędka, wiązówka bulwkowata, oman wąskolistny, szałwia okółkowa, kocimiętka naga, macierzanka wczesna

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

Wartość zadania wyniosła 590 082,51 zł brutto.

Termin realizacji

Inwestycja realizowana w latach 2018/2019

Tytuł Projektu:

„Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj”

Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj"

Cel projektu:

Cel udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Zakres robót:

Zakres wykonanych prac obejmuje:

Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej, składającej się z urządzeń siłowych:

 • wyciskanie siedząc /pylon/wyciąg górny dla osób niepełnosprawnych,
 • prasa nożna /pylon/ twister;
 • orbitrek/pylon/wioślarz;
 • rower /pylon/wioślarz;
 • biegacz/pylon/ stepper;
 • rower/ pylon/wahadło;
 • jeździec/pylon/masażer pleców
 • oznakowanie terenu siłowni zewnętrznej poprzez wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Inwestycja realizowana w ramach zadania pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych”

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 39 913, 50 zł.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”
Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”
Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”
Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”
Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”