Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

Zakres robót obejmował:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
  • ocieplenie ścian fundamentowych;
  • izolacja termiczna stropodachu;
  • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej;
  • wymiana instalacji odgromowej;
  • wykonanie opaski przy budynku;
  • wykonanie obróbek blacharskich;
  • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
  • montaż ciepłomierza;
  • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Wartość zadania brutto: 687 182,31 zł.

Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji inwestycji - czerwiec 2020 r.

 Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej Termomodernizacja budynku gminnego położonego w Busku-Zdroju przy ul. Różanej