Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł:

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy.


Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy al. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej

Zakres prac obejmował m. in.:

  • wykonanie szybu windowego;
  • montaż obudowy szybu windowego;
  • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
  • wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego;
  • wykonanie zagospodarowania terenu działki, polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych;
  • dostawę, montaż i uruchomienie windy;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B w ramach projektu „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosił ok 950.000,00 zł.

Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji wrzesień 2021 r.