Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

22 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pomiędzy reprezentującym gminę Burmistrzem Waldemarem Sikorą a Firmą „Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Szafraniec” zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola”. W lutym bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której już od 1 września 2022 r. w Busku-Zdroju uruchomione zostanie publiczne przedszkole. Znajdą się w nim 4 oddziały dla około 100 dzieci. „Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację” - powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Rozpoczynające się już wkrótce prace obejmą m.in. roboty wewnętrzne remontowo-budowlane, wymianę kotłowni gazowej, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej a także instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wartość inwestycji to ponad 1.300.000 zł. Prace zostaną w całości sfinansowane z budżetu gminy. „Będzie to duże wsparcie dla pracujących rodziców w opiece nad dziećmi, powstaną też dodatkowe miejsca pracy” – dodał Zastępca Burmistrza Michał Maroński.