Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

logo

Zakończono ostatni etap inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” realizowanej z projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego na tle murawy
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
zdjęcie przedstawia tablicę wyników
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano nowoczesny obiekt zaplecza administracyjno-szatniowego wraz z instalacjami wewnętrznymi. W pomieszczeniach biurowych, kawiarni oraz sali konferencyjnej zamontowano klimatyzację. Pod zadaszoną trybuną umieszczono 404 miejsca siedzące dla kibiców, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Nowoczesny akcent zabudowy podkreśliła rozrzeźbiona czarno-biała elewacja, która została dodatkowo podświetlona. W ramach inwestycji wykonano także prace zewnętrzne tj. instalacje sanitarne na potrzeby budynku, nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i poliuretanu. Zamontowano system nagłośnienia na nowej trybunie i boiskach oraz elektroniczną tablicę wyników. Wykonano także instalację elektryczną na potrzeby sceny okolicznościowej.

Zadanie objęło również modernizację systemu zraszania na boisku głównym, częściowe wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy głównym wejściu do obiektu. Dokonano nowych nasadzeń.

Łączna wartość robót 2 etapu inwestycji wyniosła 10 mln. złotych, w tym koszt wykonanego wcześniej oświetlenia głównej płyty boiska w wysokości ok.700 tys. złotych.

Wartość przyznanego Gminie Busko-Zdrój dofinansowania wynosi  2.411.800,00zł, pozostałe koszty realizacji zadania zostały pokryte w budżetu Gminy Busko-Zdrój.