Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Opłata za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wnoszona do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój kwartalnie w terminach do 15 dnia stycznia, kwietnia, lipca i października, za każdą osobę, która mieszka w gospodarstwie domowym, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Dane do wpłat:

Numer konta: 62 8480 0004 2001 0020 2000 0011 / Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
Odbiorca: UMiG w Busku-Zdroju, Wydział FB
Tytuł przelewu: opłata za odbiór odpadów, nazwisko, adres

Wysokość opłat ustalona jest uchwałą Rady Miejskiej i od 1 stycznia 2020 r. wynosi:

  • dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne: 14,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie
  • dla właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady komunalne i posiadają własny kompostownik: 10,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie
  • na właścicieli, którzy nie będą wypełniać ustawowego obowiązku selekcji odpadów będzie nakładana kara w wysokości: 29,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko- Zdrój pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 413705251.