Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2022 uległy zmianie i wynoszą:

23,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
20,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
46,00 zł – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie.

Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju informuje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju: Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju nr: 62 8480 0004 2001 0020 2000 0011.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2022 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2022 r.
III kwartał – do 15 lipca 2022 r.
IV kwartał – do 15 października 2022 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].