Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Biuro Obsługi Interesanta
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój
tel.  41 378 24 77 wew. 24, kom. 606 884 539
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 / w środy do 15:30

Co można załatwić w Biurze Obsługi Interesanta?

  • zostawić korespondencję dla MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • otrzymać fakturę za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów lub inne usługi,
  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przekazać odczyt z wodomierza,
  • uzyskać informacje o stanie zadłużenia,
  • uzyskać informacje o świadczonych usługach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • uzyskać informacje o wymaganych dokumentach na budowę przyłącza wod-kan,
  • złożyć zlecenie wykonania przyłącza wod-kan,
  • zgłosić awarię
  • dokonać płatności w kasie bez pobierania dodatkowych opłat,

Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego (osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci).

https://www.mpgkbusko.pl/images/stories/pliki/pobierz/wniosek1.pdf

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Spółkę należy:

Wszystkie w/w czynności powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania.

Włączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Podanie o włączenie należy złożyć z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem:

https://www.mpgkbusko.pl/images/stories/pliki/pobierz/wniosek3.pdf
https://www.mpgkbusko.pl/images/stories/pliki/pobierz/wniosek4.pdf

Po odbiorze technicznym przyłącza należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy https://www.mpgkbusko.pl/images/stories/pliki/pobierz/wniosek5.pdf

Cennik opłat za wodę i ścieki: https://www.mpgkbusko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=126